skip to Main Content
УСЛУГИ
DESIGN-2_e
ПРОЕКТИРАНЕ
 • Изработване на архитектурен проект /идеен или работен/;
 • Съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества;
 • Подготовка на проектантския процес;
 • Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект;
 • Управление(мениджмънт) на проекти;
 • Осигуряване на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес;
 • Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес;
 • Предпроектни проучвания;
 • Инвеститорски контрол;
СТРОИТЕЛСТВО
 • Строителство на жилищни, административни и производствени сгради;
 • Груб строеж;
 • Изграждане на басейни и SPA центрове;
 • Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа;
 • Инфраструктурно строителство;
 • Изграждане на пътни настилки;
 • Изграждане на детски и спортни площадки;
 • Фундиране на основи;
 • Кофражни работи;
 • Армировъчни работи;
 • Строително-монтажни работи;
 • Смяна на предназначението на обекти;
 • Укрепване на сгради;
 • Бетонови работи;
 • Земни работи;
 • Отводняване на терени и изкопи;Обезопасяване на строителни площадки;
CONSTRUCTION-2_e
FINISHING-2_e
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
 • Външни и вътрешни облицовки;
 • Подови настилки;
 • Шпакловки и замазки;
 • Окачени тавани и стени от гипскартон;
 • Декоративни мазилки и мозайки;
 • Бои, бояджийски услуги;
 • Дърводелски услуги;
 • Системи за отопление и вентилация;
 • Топлоизолация и хидроизолация;
 • Декоративно интериорно осветление;
 • Тенекеджийски услуги;
 • Дограма, врати, парапети;
 • Външно осветление;
Back To Top