skip to Main Content
КОМПАНИЯ

ЗА НАС

„АКВА БИЛД М“ ЕООД е създадена през 2011 година в гр. София и се занимава с изграждане, ремонт и реконструкция на сгради с жилищно, административно и производствено предназначение, доставка на строителни материали и инфраструктурни проекти.

Компанията предлага на своите партньори, клиенти, частни инвеститори и възложители, комплексни решения в областта на строителството. Съобразяваме се с най-модерните и съвременни технологии в сектора. Имаме новаторски проектен подход, поддържаме висок стандарт, гъвкавост и адаптивност към спецификата на заданията. Ефективно управляваме проeктите си и се стремим към бързина и качество при изпълнението на всички етапи.  Заемаме се както с грубите строително-монтажни работи, така и с цялостното завършване на инсталационните и довършителни работи и прилежащата инфраструктура.

Кратките срокове са най-голямото ни предимство в изграждането на различни проекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство, както и инфраструктурата.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

ВАШИТЕ ИДЕИ В НАШИТЕ РЪЦЕ

АКВА БИЛД М“ ЕООД е специализирана в изпълнението на  различни по мащаб, сложност и функционална насоченост  проекти.

В СИНХРОН С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Не допускаме компромис с техниката, инструментите и материалите, с които работим. Харесваме иновативния подход и сме винаги в крак с технологичното развитие. Непрекъснато внедряваме нови технологии в областта на строителството, планирането и координирането на хора и ресурси, заети в реализирането на нашите проекти.

ДЪРЖИМ НА ДОБРОТО СИ ИМЕ И ГО ПАЗИМ С ЦЕНАТА НА РАБОТАТА СИ

„АКВА БИЛД М“ ЕООД е надежден партньор в изпълнението на проекти в области като промишлено и гражданско строителство и възлагане на обществени поръчки. Зад гърба си имаме множество завършени проекти, различни като мащаб и сложност.

ЕКПЕРТИЗА

Извършваме и строително-монтажни дейности, които най-общо биха могли да бъдат класифицирани в следните категории:

 • метални и стоманобетонни конструкции;
 •  покривни системи;
 • фасадни системи;
 • сухо строителство;
 • хидро, топло и звукоизолации;
 • настилки и облицовки;
 • инженерно-укрепителни дейности;
 • саниране и рехабилитация;
 • басейни и хидросъоръжения;
 • подемни съоръжения;
 • електроинсталации;
 • структурно окабеляване;
 • водоснабдяване и канализация;
 • отопление, вентилация и климатизация;
 • машинно-монтажни работи;
 • вертикална планировка и озеленяване;

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

„АКВА БИЛД М“ ЕООД е вписана в Регистъра на търговските дружества на 20.09.2011г. като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е класифицирано от Комисията към ЦПР на Камарата на строителите, като отговарящо на всички изисквания и е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя с протокол No. 0961 / 29.09.2016г.

„АКВА БИЛД М“ ЕООД притежава следните Удостоверения от Камара на строителите в България: 

 • Удостоверение  № I – TV 016479 Първа група – от трета до пета категория строежи: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; 
 • Удостоверение IV – TV 008024 Четвърта група – от трета и четвърта категория: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; 
 • Удостоверение V – TV 011576 Пета група: отделни видове СМР съгл. КИД

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати за вписване в камарата на строителите в България и сертификати за ISO9001; ISO14001.

Untitled-1
Untitled-3
Untitled-7
Untitled-6
Untitled-5

МАТЕРИАЛНА БАЗА

„АКВА БИЛД М“ ЕООД притежава изградена собствена материална база включваща:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

Разполагаме с много добра техническа база, която ни дава възможност да довеждаме до край много на брой проекти с различна степен на сложност и мащаби. В това число: машини за заваряване, водни помпи, отоплителна техника, складово оборудване, машини за бетон, машини за уплътнение, машини за къртене, почистваща техника, шлайфане, техника за рязане, климатици и вентилатори, пробивна и подемна техника.

РАЗПОЛАГАМЕ СЪС СОБСТВЕНИ КОФРАЖИ И СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА

Използваме различни кофражни системи за плочи с дървени трагери, падащи глави, подпорни кули и др. Строителните скелета с които работим са подходящи за външна и вътрешна употреба, в зависимост от спецификата на проекта.

НАБОР ОТ СОБСТВЕНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Занимаваме се с транспорт на строителни материали, съоръжения и механизация, както за възложените ни обекти, така и за клиенти на компанията, които се възползват само от тази ни услуга.

Добрата материална база ни дава възможност за относителна автономност на производствения цикъл и максимален контрол върху всички процеси по веригата. Именно това е причината за бързото изпълнение на поставените задачи.

ЕКИП

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НИ ПРАВИ НЕЗАМЕНИМИ

Най-важното за един екип е добрата съвместимост и професионализъм. Ние от „АКВА БИЛД М“ ЕООД се гордеем с екипът, който сме изградили във времето. Освен утвърденото ядро от специалисти, наемаме допълнително хора с различни качества и професионална насоченост, когато работата го изисква.

Опитът, с който разполага „АКВА БИЛД М“ ЕООД, е опит на потенциала от кадри, включващ високо квалифицирани специалисти и служители с дългогодишна практика в областта на строителството. Водещия ръководен екип, както и специалистите от управленския и инженерно-технически състав, са в сферата на строителството повече от 10 години. Техният професионализъм е доказан многократно в процеса на работа през годините и е важен за цялостната дейност на фирмата.

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС

Ние ценим високо своите служители и правим всичко възможно те да се трудят в най-добрите условия.  Стимулираме развитието на всеки един работник, технически сътрудник и ръководител. Ние официално се ангажираме с откриването на нови работни места, както и с това да мотивираме хората, които работят за нас  чрез бонусова система на заплащане, както и други  материални и нематериални блага. За нас е важно да работим с хора, които са удовлетворени от условията и средата, за да имат стимул да дават най-доброто от себе си.

ТРУДОВА И ЕКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Вземаме всички мерки на своите обекти, за да сме сигурни, че хората, които работят за нас имат приятен и безопасен работен процес. Сигурността на служителите ни е изключително важна, тъй като е добре известно колко е рискова работата на терен в определени етапи от проекта. 
Наша грижа е и поддръжката на естествената среда около обектите, на които работим. Строителният процес води до много отпадъчна маса, която извозваме до определените за това депа и сметища.

КЛИЕНТИ

ИНТЕРПРОМ ЕООД

ВОДОКАНАЛСТРОЙ ЕООД

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Back To Top